วันนี้ พฤหัส / 30 มีนาคม 2023
Facebook Twitter Line Youtube
close
SIAMGO.COM

เด็กติดมือถือ

ภัยใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม ของเด็กติดมือถือ

ภัยใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม ของเด็กติดมือถือ

ข้อเสีย เด็กติดมือถือทุกวันนี้ทุกคนมีและใช้สมาร์ทโฟนได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ด้วยการพัฒนาผลิตภาพ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความนิยมของสมาร์ทโฟนได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหลายคนไม่รู้ว่าผู้เยาว์ ควรเล่นโทรศัพท์มือถือหรือไม่ เพราว่าโทรศัพท์มี ข้อเสีย หลายอย่างถ้าเล่นมากไป และสมาร์ทโฟนจะส่งผลต่อการเติบโตของผู้เยาว์มากเพียงใด ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาคนหนึ่ง ประกาศผลการวิจัยของเขาเมื่อไม่นานมานี้ การศึกษานี้ใช้เวลานานมากถึง 10 ปี เมื่อ 10 ปีที่แล้ว นักจิตวิทยาได้แบ่งเด็กหนึ่งร้อยคนออกเป็นสองกลุ่ม และติดตามผลการวิจัยต่อไป เด็กกลุ่มหนึ่งจำนวน 50 คน ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ส่วนเด็กอีก 50 คนมีสมาร์ทโฟน เด็ก

สุขภาพกาย